Głównym celem „Via Mentis” jest popularyzowanie wiedzy z zakresu kognitywistyki. Czasopismo ma stanowić platformę wymiany informacji o wynikach badań i odkryciach w naukach o poznaniu, a także o najważniejszych bieżących wydarzeniach z zakresu tej dyscypliny. „Via Mentis” w swym założeniu ma również spełniać rolę forum wymiany myśli różnych ośrodków w Polsce zajmujących się kognitywistyką.

Czasopismo adresowane jest głównie do młodych naukowców, tj. doktorantów i studentów, a także pracowników naukowych.

Ze względu na interdyscyplinarność dziedziny tematyka „Via Mentis” obejmuje kierunki: psychologia poznawcza, filozofia, informatyka, biologia, lingwistyka, antropologia, kognitywistyka oraz inne dyscypliny zainteresowane badaniem umysłu i procesów poznawczych.