1 (1/2012)

 

„Via Mentis” numer 1 (1/2012) ISSN: 2299-6869

 

Od Redakcji i słowo wstępne

 

ARTYKUŁY:

Zbysław Muszyński “Rzeczywistość wirtualna: zagrożenie w umyśle czy zagrożenie dla umysłu?”

Bartosz Janik, Michał Kamiński “Prolegomena do analizy Bayesowskiej w kognitywistyce”

Krzysztof Rojek “Problem autonomii a perspektywa zewnętrzna w filozofii umysłu Thomasa Nagela”

Sebastian Bodzak ” Czy umysł jest racjonalny? Pomiędzy błędem poznawczym a koncepcjami ucieleśnionego umysłu”

Michał Makowski “Jawne i ukryte formy aktywności umysłu”

Justyna Rynkiewicz “Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru”

Anna Szabelska “Claude Lévi-Strauss i strukturalna analiza mitu a przyczynek do badań kognitywnych”

Liliana Kozak “Aesthetics and Enactive Cognitive Science” (poster)

 

TŁUMACZENIA:

Tomohiro Ishizu, Semir Zeki “W stronę neurobiologicznej teorii piękna”

 

RECENZJE:

Anna Adamczyk “Bronić czy nie bronić? – oto jest pytanie. Kwestie immunologiczne (i nie tylko) w czasopiśmie awangardy filozoficzno-naukowej “Avant” (1/2012)

Justyna Rynkiewicz “Kontrowersyjna odpowiedź na odwieczne pytanie – koncepcja działania woli według Wiesławy Sotwin

 

SPRAWOZDANIA:

Marcin Trybulec “Kultura, komunikacja i poznanie. Konferencyjne debaty nad poznawczo-kulturowymi funkcjami mediów i komunikacji”

 

Noty personalne autorów