Ogłaszamy nabór tekstów do drugiego numeru naszego czasopisma. Temat (dla artykułów): relacja między ciałem a umysłem. Termin składania tekstów mija 31 marca 2013 roku. Zapraszamy do publikowania w “Via Mentis”! Szczegóły w pliku: Via Mentis newsletter

 

Comments are closed.