Featured Posts

<< >>

“Sympozjum Neuroestetyczne”

Serdecznie zapraszamy na “Sympozjum Neuroestetyczne”, które odbędzie się 7 czerwca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowani wciąż mogą zgłaszać swoje abstrakty do 30. maja 2014 na adres neuroestetyka@gmail.com. Wśród zaproszonych gości

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki”

Redakcja “Via Mentis” patronuje i serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji konferencji “Oblicza Neuronauki”. II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki”: W dniach 16-18 listopada 2012 r.

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauki”

Przypominamy o możliwości zgłaszania swojego uczestnictwa w konferencji “Oblicza Neuronauki”. Prezentujemy oficjalny plakat konferencji:

Nowy numer czasopisma “AVANT” (01/2012)

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma AVANT podejmującym temat interdyscyplinarnych badań nad odpornością (kognitywistyka odporności). Numer jest dostępny na stronie: http://avant.edu.pl/12012-2

Ogłaszamy nabór tekstów do drugiego numeru naszego czasopisma. Temat (dla artykułów): relacja między ciałem a umysłem. Termin składania tekstów mija 31 marca 2013 roku. Zapraszamy do publikowania w “Via Mentis”!

Via Mentis

Trwają prace nad przygotowaniem pierwszego numeru czasopisma “Via Mentis”, który ukaże się jesienią 2012 roku.

Via Mentis z łaciny oznacza “drogi umysłu” lub “poprzez umysł”. Droga oznacza zarówno podróż, jak i poszukiwanie, stanowi metaforę odkryć i rozwoju. Decydując się na ten tytuł, chcieliśmy zwrócić uwagę na długą tradycję rozważań o umyśle i pokazać, że mimo upływu czasu nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi na szereg nurtujących pytań.

Chcielibyśmy podziękować władzom i pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii za otrzymane wsparcie techniczne i merytoryczne. Pamiętamy także o uczelnianych kolegach, którzy współpracowali z nami przy tworzeniu szaty graficznej czasopisma i założeniu strony internetowej.