Archive for Ważne wydarzenia

Via Mentis

Trwają prace nad przygotowaniem pierwszego numeru czasopisma “Via Mentis”, który ukaże się jesienią 2012 roku.

Via Mentis z łaciny oznacza “drogi umysłu” lub “poprzez umysł”. Droga oznacza zarówno podróż, jak i poszukiwanie, stanowi metaforę odkryć i rozwoju. Decydując się na ten tytuł, chcieliśmy zwrócić uwagę na długą tradycję rozważań o umyśle i pokazać, że mimo upływu czasu nie uzyskaliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi na szereg nurtujących pytań.

Chcielibyśmy podziękować władzom i pracownikom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii za otrzymane wsparcie techniczne i merytoryczne. Pamiętamy także o uczelnianych kolegach, którzy współpracowali z nami przy tworzeniu szaty graficznej czasopisma i założeniu strony internetowej.