Kontakt

Adres:

Koło Kognitywistyki UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/05
20-031 Lublin

Z dopiskiem “Via Mentis”

Redakcja: viamentis@wfis.umcs.lublin.pl
Redaktor naczelny: naczelny.viamentis@wfis.umcs.lublin.pl