Skład redakcji

Skład redakcji:

(Informacje w procesie aktualizacji)

Współpraca:

Krzysztof Trojnar – projekt strony internetowej

Aleksandra Pawłowska – projekt logo i okładki